Dokumenty w oryginale znajdują się w Przedszkolu nr 23 "Stokrotka"

W ZWĄZKU Z WEJŚCIEM  USTAWY RODO ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Przedszkole Nr 23 „Stokrotka” z siedzibą  w Koszalinie  jest administratorem danych osobowych dzieci do niego uczęszczających, ich rodziców oraz pracowników.