Nasze przedszkole położone jest w dzielnicy „Północ” w Koszalinie. Do użytku zostało oddane 4 grudnia 1979r. Przedszkole usytuowane jest w ciągu domków jednorodzinnych otoczone pasem zieleni, z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych. W budynku są cztery oddziały dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Każda grupa wiekowa ma swoją salę, w której aktywizuje swoje działania. Małe, przytulne pomieszczenia wzbogacane i upiększane przez pracowników naszego przedszkola wraz z dodanym uśmiechem zaowocowały wśród dzieci i rodziców opinią „domowego przedszkola”. Stan techniczny budynku jest na bieżąco monitorowany i w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są prace modernizacyjno- remontowe. Wokół przedszkola znajduje się duży ogród przedszkolny, który szczególnie latem stwarza wrażenie azylu i poczucia bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci, na którym odbywają się liczne uroczystości z udziałem dzieci, Rodziców, Opiekunów, zaproszonych gości(festyny, spotkania integracyjne, zmagania sportowe, zabawy czy inne uroczystości przedszkolne). Sięgając pamięcią wstecz, by przywołać wspomnienia, należy pamiętać ludzi, którzy tworzyli historię naszego przedszkola. Jego pierwszym dyrektorem była pani Urszula Majewska. W ciągu istnienia placówki pracowało tu 45 nauczycieli, 64 pracowników personelu administracyjno-obsługowego, a mury naszego przedszkola opuściło ok. 1177 absolwentów.

      Obecnie dyrektorem przedszkola jest mgr Grażyna Barancewicz. Wspólnie z pracownikami stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Zachęcamy rodziców do współuczestniczenia w decydowaniu o wielu sprawach dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola. W przedszkolu zatrudnionych jest 7 nauczycieli, 10 pracowników obsługi. Posiadamy  bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmikę, jęz. angielski, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, szachy oraz zajęcia indywidualne z logopedii. Dzieci uczestniczą w wielu konkursach międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich; spotykają się z ciekawymi ludźmi; zwiedzają zakłady pracy; uczestniczą w imprezach na rzecz środowiska lokalnego a także same przygotowują uroczystości dla rodziców i zaproszonych gości. Posiadamy programy nowatorskie opracowane przez nauczycielki  zatwierdzone  przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną, a także realizujemy programy ogólnomiejskie, ogólnopolskie oraz wiele projektów. Realizując te programy zdobywamy certyfikaty, które przyczyniają się do tworzenia jak najlepszych warunków wspomagających rozwój dziecka.