GODZINA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE

GODZINA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

8.00-8.15

Przygotowanie do śniadania – zabiegi  higieniczne.

8.00-8.15

Przygotowanie do śniadania – zabiegi  higieniczne.

8.15-9.00

Śniadanie- nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne – mycie zębów.

8.15-9.00

Śniadanie- nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne – mycie zębów.

9.00-11.00

Realizacja podstawy programowej

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą - zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg programu wych. przedszkolnego.
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , spacery i obserwacje przyrodnicze.
Jęz. angielski

9.00-11.00

Realizacja podstawy programowej

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą - zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , spacery i obserwacje przyrodnicze.
jęz. angielski

11.00-11.30

Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe,  higieniczne.

11.00-11.30

Przygotowanie do obiadu –

czynności porządkowe, higieniczne.

11.30-12.00

Obiad  II danie – nabywanie umiejętności samoobsługowych.

- nauka kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

11.30-12.00

Obiad II danie– nabywanie umiejętności samoobsługowych:

- kulturalne spożywanie posiłków,

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

12.00-13.15

Odpoczynek na leżakach (3-latki) ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek .

12.00-13.15

Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

13.15-13.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.15-13.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.30-14.00

Obiad I danie, podwieczorek

- nabywanie umiejętności samoobsługowych

- nauka kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

13.30-14.00

Obiad I danie, podwieczorek

– nabywanie umiejętności samoobsługowych. Nauka kulturalnego spożywania posiłków

14.00-16.30

Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dziecka. Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy dydaktyczne, tematyczne itp.  Prace porządkowe w kącikach zainteresowań.

Rozchodzenie się dzieci.

14.00-16.30

Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dziecka. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy dydaktyczne, tematyczne itp. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań.

Rozchodzenie się dzieci.